Дипломирао је 1976. године на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду са одличним успехом.

На Медицинском факултету у Новом Саду, одсек стоматологија започео је рад 1981. године. Магистрирао је 1982. године са радом на тему „Компаративна анализа развијености вилица код особа са оралном и особа са назалном респирацијом у узрасту од 10 до 20 година“.

Докторску дисертацију под називом „Испитивање морфологије појединих коштаних и мишићних структура орофацијалног подручја код деце са различитим оклузалним односима“ одбранио је 1987. године на Медицинском факултету у Новом Саду.

Стручно звање специјалисте ортопедије вилица стекао је 1985. године. Усавршавао се на Стоматолошким факултетима у  Катовицама, Брну, Љубљани, Београду, као и на Војно-медицинској Академији у Београду.

Године 1994. основао је приватну Специјалистичку стоматолошку ординацију „Др Чупић“. Као редовни професор предаје на додипломској и постдипломској настави на Стоматолошком одсеку Медицинског факултета у Бања Луци и Стоматолошком факултету у Панчеву. На Медицинском факултету у Бања Луци је заменик  Шефа Стоматолошког одсека.

Директор је „Међународног центра за стоматолошку едукацију, консултативно-конзилијарне анализе и саветодавно стручну помоћ у судскомедицинским споровима из области стоматологије“.

Учествовао је као предавач  по позиву на бројним стручним и научним скуповима, конгресима и симпозијумима. Учествовао је као аутор или коаутор у писању 8 објављених књига односно монографија. Објавио је бројне  стручне и научне радове у домаћим и међународним часописима.

Члан је организација: Међународна стоматолошка Aкадемија Пјер Фошар (”Pierre Fauchard Academy”, California, USA), Друштво лекара Војводине Српског Лекарског друштва, Oртодонтска секција Србије.