Дипломирала је 2008. на Стоматолошком одсеку Медицинског факултета у Новом Саду са радом на тему “Ортодонтско-хируршка сарадња са освртом на оралну патологију”.
Факултет је завршила међу најбољима у генерацији са просечном оценом 9,14. После обављеног једногодишњег стажа и полагања државног испита наставља са усавршавањем и континуираном едукацијом као поливалентни стоматолог, дајући приоритет ортодонцији и дечјој стоматологији.

Знање из области ортопедија вилица стиче од специјалисте ортопедије вилица, свог оца, Проф. др Слободана Чупића, а касније на специјалистичким студијама из ортодонције на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду у периоду од 2012. до 2015. године. 2015. године је положила специјалистички испит из области ортодонције ( ортопедије вилица ) са највишом оценом.

Учесник је бројних стручних признатих скупова и курсева, где је учествовала и као аутор и коаутор радова. Активна је такође у  раду са малим пацијентима, превентивним и профилактичким мерама у циљу спречавања настанка обољења као и савременој минимално инвазивној терапији. Са ентузијазмом је активна у промоцији оралног здравља преко медија-радија и телевизије и јавним скуповима који су посвећени здрављу уста и зуба.