Bruksizam – škripanje zubima

Usnu duplju i lice sačinjavaju zubi, delovi gornje i donje vilice i pripadajući mišići, što se stručno naziva orofacijalni sistem. Ovaj deo organizma ima brojne i vrlo značajne funkcije kao što su žvakanje, gutanje, sisanje, govor. Međutim, pored ovih svrsishodnih funkcija, događaju se i poremećaji funkcije ovog sistema, koje se označavaju kao parafunkcionalne aktivnosti.  Najčešću…