Дипломирала на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду 1977. године. Од почетка професионалног бављења стоматологијом  ради са дечјом популацијом.

Усавршавала се из ове области на Клиници за стоматологију у Новом Саду. Поседује сертификат-лиценцу за ову област. Посебно је посвећена превенцији обољења уста и зуба и максималном очувању здраве зубне супстанце.

Радила је дуги низ година у зубној амбуланти основне школе „Душан Радовић“, затим у Дому здравља, а од 1999. ради у Специјалистичкој стоматолошкој ординацији Проф. др Чупића. Са пуно стрпљења и љубави, кроз игру успоставља пријатељски однос са децом која прихватају стоматолошки третман и са поверењем долазе поново.

Цео радни век се труди да својим пацијентима пружи услугу највишег квалитета. Непрекидно се стручно и научно усавршавала кроз похађање многих стручних и научних скупова из области дечје и опште стоматологије.