Diplomirala je 2008. na Stomatološkom odseku Medicinskog fakulteta u Novom Sadu sa radom na temu “Ortodontsko-hirurška saradnja sa osvrtom na oralnu patologiju”.

Fakultet je završila među najboljima u generaciji sa posečnom ocenom 9,14. Posle obavljenog jednogodišnjeg staža i polaganja državnog ispita nastavlja sa usavršavanjem i kontinuiranom edukacijom kao polivalentni stomatolog, dajući prioritet ortodonciji i dečjoj stomatologiji.

Znanje iz oblasti ortopedija vilica stiče od specijaliste ortopedije vilica, svog oca, Prof. dr Slobodana Čupića, a kasnije na specijalističkim studijama iz ortodoncije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u periodu od 2012. do 2015. godine. 2015. godine je položila specijalistički ispit iz oblasti ortodoncije ( ortopedije vilica ) sa najvišom ocenom.

Učesnik je brojnih stručnih priznatih skupova i kurseva, gde je učestvovala i kao autor i koautor radova. Aktivna je takođe u  radu sa malim pacijentima, preventivnim i profilaktičkim merama u cilju sprečavanja nastanka oboljenja kao i savremenoj minimalno invazivnoj terapiji. Sa entuzijazmom je aktivna u promociji oralnog zdravlja preko medija-radija i televizije i javnim skupovima koji su posvećeni zdravlju usta i zuba.