Дипломирао је 2012. године, радом на тему „Хируршка припрема импактираног очњака за ортодонтско извлачење и постављање у зубни низ“  са изузетно високом просечном оценом у току студија, 9,31 на Стоматолошком одсеку Медицинског факултета у Новом Саду.

Обавезни лекарски стаж је обавио на Клиници за стоматологију Војводине и након тога положио државни испит у Београду. Још током студија, поред редовне наставе на факултету, похађао је и стручне конгресе.

Активно се усавршава и прати симпозијуме, конгресе и предавања нарочито из области естетске и рестауративне стоматологије, стоматолошке протетике, савремених материјала и њихове клиничке примене. Истовремено на овим скуповима узима и лично учешће излагањем приказа својих случајева из праксе и објашњењем најбољих техника и поступака из ових области.

Специјализирао је стоматолошку протетику на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду у периоду од 2015. до 2018. године. Специјалистички испит са највишом оценом положио је 2018. године и тиме стекао звање специјалисте стоматолошке протетике.