Diplomirao je 2012. godine, radom na temu „Hirurška priprema impaktiranog očnjaka za ortodontsko izvlačenje i postavljanje u zubni niz“  sa izuzetno visokom prosečnom ocenom u toku studija, 9,31 na Stomatološkom odseku Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Obavezni lekarski staž je obavio na Klinici za stomatologiju Vojvodine i nakon toga položio državni ispit u Beogradu. Još tokom studija, pored redovne nastave na fakultetu, pohađao je i stručne kongrese.

Aktivno se usavršava i prati simpozijume, kongrese i predavanja naročito iz oblasti estetske i restaurativne stomatologije, stomatološke protetike, savremenih materijala i njihove kliničke primene. Istovremeno na ovim skupovima uzima i lično učešće izlaganjem prikaza svojih slučajeva iz prakse i objašnjenjem najboljih tehnika i postupaka iz ovih oblasti.

Specijalizirao je stomatološku protetiku na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u periodu od 2015. do 2018. godine. Specijalistički ispit sa najvišom ocenom položio je 2018. godine i time stekao zvanje specijaliste stomatološke protetike.